top of page

Yararlı Düşünce Kalıpları Yaratın

Yararlı Düşünce Kalıpları-Şükrü Terzi ile NLP

Derin Bilinçaltı Temizliği

Pek çok davranış ve düşüncelerimizin kaynağı biliçaltında yer alan sayısız kayıtların varlığındandır. Oldukça karmaşık olan bu kayıtlar geçmiş deneyimlerimizle oluşur. Bu deneyimler 5 duyu organımızla algıladığımız verilerin inanç, değer ve ölçü gibi zihinsel filtrelerimizden geçerek yorumlanır. Bunlar bizi biz yapan şeylerdir. Hayatımızı bu içsel kayıtlara göre yaşarız. Aile, arkadaşlık, iş, beslenme, egzersiz, politika, eğitim gibi sayısız konularda karar verme ve uygulama yordamlarımızı belirler. Ve yaptığımız herşeyi bu yordamlara göre uygularız. Bazen bu yordamlar fonksiyonlarını kaybeder. Bir zamanlar işe yarayan bu yordamlar bazen işe yaramaz hale gelirler. Örneğin sabah erken kalkıp spor yapmak isteyen bir birey bazen bunu başaramaz. Başaramamasının nedeni tembellik veya sporu sevmemek olarak düşünülebilir. Aslında gerçek nedeni belki de oturduğu binadaki spor salonunda kimsenin olmamasından doğan yanlızlık duygusu nedeni ile olabilir. Bu birey için için spor yapmak aynı zamanda sosyalleşmekle eş bir değere sahiptir. Üstesinden gelmek için pek çok NLP tekniği kullanılabilir. Bu durumda spor=sosyalleşmek kaydı yeniden çerçevelebilinir veya yeni bir yordam üzerine çalışılabilinir. 
 
Bireyler çoğunlukla birşeyleri yapmak isterler ama yapamazlar ve neden yapamadıklarını bilmezler. İşte NLP tekniklerini kullanarak bilinçaltında yatan bu kayıtları bulup silmek veya yeniden düzünlemekle bireyin istediği sonucu alması sağlanabilir. 
 
Bu çalışmanın hedefi NLP teknikleri ile bilinçaltınızda yürütülen zihinsel programlarınızda sizi kısıtlayan programları bulup farketmek ve farkettikten temizleyerek ulaşmak istediğiniz sonuca biraz daha yaklaşmaktır.

Her seansta bir problem giderilir
Süre: 2 saat

bottom of page